Thiết kế trang trí lễ kỷ niệm SAGS 15 năm

TES Marketing là đơn vị thiết kế & thi công trang trí cho sự kiện lễ kỷ niệm SAGS 15 năm

SAGS – 15 năm phát triển bền vững. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt lớn với SAGS sau gần 15 năm thành lập và phát triển không ngừng, giúp công ty có cơ hội tận dụng kênh huy động vốn hiệu quả cho các chiến lược phát triển dài hạn, qua đó nâng cao tính hiệu quả và minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của SAGS.