Thiết kế và trang trí nhãn hàng táo Blue Whale

Tes Marketing đơn vị thiết kế gian hàng cho hãng táo Blue Whale.

Blue Whale là thương hiệu táo được nhập khẩu trực tiếp từ Pháp. Với lịch sử phát triển từ năm 1950. Tes Marketing đơn vị thiết kế gian hàng cho hãng táo Blue Whale.