Những câu hỏi thường gặp khách hàng làm việc với Tes Marketing

Thời giao bao lâu có bảng giá?

Tùy theo mức độ của dự án, thời gian phản hồi bảng kế hoạch & bảng giá có thể mất từ 2-3 ngày. 

Thời gian bao lâu có kế hoạch chi tiết

Thời gian từ 3-4 ngày Tes Marketing sẽ lên chi tiết kế hoạch thực hiện

Hình thức thanh toán

Quý khách hàng có thể thanh toán bằng 2 hình thức

  • Chuyển khoản 
  • Trực tiếp 
Thông tin chuyển khoản công ty

CT TNHH TM DV TES MARKETING 

Số tài khoản: 
Ngân hàng:                              – Chi nhánh:

Bạn vẫn còn câu hỏi cần được tư vấn trực tiếp

Vui lòng hãy liên hệ ngay

03777.11139