Thiết kế trang trí sự kiện 15 năm thành lập BIDV Đắk Nông

TES Marketing là đơn vị thiết kế, trang trí, thi công cho sự kiện 15 năm thành lập ngân hàng BIDV Đắk Nông

Thẻ: thiết kế trang trí sự kiện / tổ chức sự kiện / trang trí sự kiện

Sự kiện 15 năm thành lập ngân hàng BIDV Đắk Nông & tri ân khách hàng diễn ra vào ngày 15/05/2019. Công tác tổ chức & lên ý tưởng thiết kế 3D, trang trí thi công được thực hiện bởi TES Marketing.

Thiết kế trang trí sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập BIDV Đắk Nông
Thiết kế mô phỏng 3D cổng chào sự kiện lễ kỷ niệm ngân hàng BIDV Đắk Nông.
Sân khấu chính
Sân khấu chính sự kiện lễ kỷ niệm ngân hàng BIDV Đắk Nông