Sự kiện tuần lễ rượu vang Bồ Đào Nha

Vào ngày 15/03/2020 đã diễn ra sự kiện tuần lễ văn hóa Bồ Đào Nha, Tes Marketing hân hạnh là đơn vị tổ chức chương trình này

Thẻ: tổ chức sự kiện / tổ chức workshop

Sự kiện tuần lễ rượu Bồ Đào Nha, được diễn ra tại trung tâm Tp Hồ Chí Minh. Buổi lễ có sự tham gia của các vị đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Việt Nam. Sự kiện là nơi giao lưu gặp mặt của các bạn đang tìm hiểu văn hóa, âm thực, ngôn ngữ & đặc biệt là những người tín đò rượu vang Bồ Đào Nha tại Tp Hồ Chí Minh

Tes Marketing hân hạnh là đơn vị tổ chức chương trình này